Navigace: Domů

Úvodní stránka

"Bar Podsvětí najdete na Náměstí Svobody u Horní brány. Občerstvíme vás velkým výběrem koktejlů, alkoholu, káviček či nealko nápojů. Těšíme se na vaši návštěvu.

Vaše Podsvětí"

O Baru Podsvětí

Horní brána

zvaná též Pražská, je jediná ze čtyř bran, která se částečně dochovala dodnes. Střežila severní vjezd
do královského města Znojma. Jednalo se o předsunutý objekt podkovitě obehnaný příkopem a přístupný
po padacím mostě. Vznikl na konci patnáctého století, jako význačný prvek důmyslného obranného systému
středověkého města Znojma.

Padací most byl vytahován pomocí lan protažených dochovanými otvory ve klenbě průjezdua upevněných
k navijáku v patře brány.

Průjezd brány se v době míru při běžném každodenním provozu uzavíral na obou stranách dvoukřídlými
vraty. Jižní portál je vybaven rýhou pro již neexistující hřebenovou mříž vytahovanou do úrovně prvního patra.

V bocích brány jsou patrné dva páry střílen s klíčovým ústím, kterými  se střílelo převážně z ručních
palných zbraní tzv. hákovnic. Tyto střílny jsou částečně původní z jednoho kusu vápence a částečně se jedná
o novodobé kopie. Tento vzácný historický objekt byl znovu objeven v r. 1934 při odstraňování různých
přístavků a celkových opravách klasicistního domu. 

Střelecká komora

Historie objektu souvisí s vývojem obranného systému středověkého města Znojma. Roku 1463 král Jiří
z Poděbrad v rámci posílení obranyschopnosti královských měst povolil znojemským stavět věže, hradební zdi,
příkopy a mosty podle potřeby. Střelecká komora byla vybudována jako součást vnějšího obranného okruhu
ve druhé polovině 15. století a sloužila k ochraně hlavní městské brány – Horní nebo též Pražské.

Střelecká komora svými čtyřmi střílnami palebně ovládala dno dnes již zasypaného příkopu.
Střílny byly určeny pro ruční palné zbraně – hákovnice. Obránci byli do střelecké komory buď spouštěni nebo
lezli po žebříku otvorem v podlaze průjezdu, který sloužil také jako větrací šachta.

Komora má obdélníkový půdorys. Celá je vystavěna z lomového kamene a zaklenuta původní pozdně
gotickou valenou klenbou. Dnes, po vyčištění od nánosů je zpřístupněná v původní historické podobě.

Hradební příkop, který přestal sloužit svému účelu, byl v devatenáctém  století  osázen a využíván jako
zahrada. Později byl  příkop zavezen a zahrada zrušena.  Zbytky hradeb včetně příkopu jsou dodnes patrné
v blízkém Horním městském parku.